Noticies

25/04/2022 Subvencions
En data 21 de desembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca les següents subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables, convocatòria 2021. Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscina Import Concedit: 8...
17/02/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca 36.500€ de subvenció per Programa de despeses corrents 2020-2023 - anualitat 2021.
25/11/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió d'una subvenció de 2.754.75€ per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. Festa del Trepat 2021.
19/10/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona a través de l'E-Catàleg ha subvenciona l'actuació de la CIA PA SUCAT AMB OLI Animació infantil del 22/08/2021 amb 3.500€
08/10/2021 Subvencions
En l'acord de 22/12/2020 de la 4a i última concessió de subvencions, la Diputació de Tarragona en el programa de subvencions per restablir els béns i serveis afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 10...
19/05/2021 Subvencions
En data 23 de març de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit un Ajut de 3.150€ a l'Ajuntament de Barberà de la Conca per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020
01/12/2020 Subvencions
En data 1 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, ha concedit una subvenció de 1.284,95€ per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.
27/10/2020 Subvencions
En data 27 d'octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 36.500,00€ en concepte de Despeses Corrents per l'exercici 2020. Línia de subvenció Pla d'Acció Municipal.
27/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona en data 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca, un ajut de 8.168,41€ en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, per l'exercici 2020.
26/10/2020 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 17 de desembre de 2019, va concedir una subvenció de caràcter excepcional a l'Ajuntament de Barberà de la Conca de 29.324,24 € per Arranjament danys cementiri.

Pàgines

Menu