Subvenció de la Diputació de Tarragona

15/12/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 3 d'octubre de 2023 la Diputació de Tarragona ha resolt concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca els ajuts que es diran, en relació a la convocatòria de subvencions per l'actuació de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2023.

Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics
Pressupost elegible: 4.533,48€
% concedit: 83,97%
Import concedit: 3.806,78€

 

Menu