Subvenció de la Diputació de Tarragona

19/07/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 

El 13 de desembre de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà, el següent ajut, en la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

C I) Adquisició servidor, armari, NAS i altres
Pressupost elegible: 8.116,99€
% concedit: 44,75%
Import concedit: 3.632,54€

Menu