Subvenció de la Diputació de Tarragona

19/07/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 

En data 18 d'octubre de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca el següent ajut, subvenció nominativa per a l'enderroc complet d'habitatges afectats pel moviment del subsòl coneguts com l'esquerda. Amb els següents condicionants:

Fase IV Estabilització del subsòl
Pressupost Elegible: 245.585,84€
% concedit: 80,00%
Import concedit: 157.000€

Menu