Subvenció de la Diputació de Tarragona

19/07/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 

En data 4 d'octubre de 2023 la Diputació de Tarragona ha resolt concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca els ajuts que es diran, en relació a la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, exercici 2022.

Línia 4 - Residus: Adequació i millora de la deixalleria de Barberà de la Conca
Pressupost elegible i despesa mínima a justificar: 9.285,77€
% concedit: 95%
Import concedit: 8.821,48€

Línia 2 - PAESC: Instal·lació de planta d'energia solar a l'escola de Barberà de la Conca
Pressupost elegible i despesa mínima a justificar: 45.285,10€
% concedit: 95,00%
Import concedit: 34.408,50€

Menu