Lloguer de Sales Municipals

SALES

SALA GRAN DEL CAFÈ:
Per hora o fracció 20,00€
Per mig dia 65,00€
Per dia 110,00€
Neteja: 50,00€

SALA PETITA DEL VÍDEO
Per fracció 38,00€
Neteja: 30,00€

 


CASTELL

SALA CAPELLA DEL CASTELL
Per dia 269,00€
Per mig dia 140,00€

SALES TEMPLERES
Per dia 269,00€
Per mig dia 140,00€


LA CASA 'LA SOCIETAT'
Sala del foc per dia (amb cuina) 160,00€
Sala del foc per dia (sense cuina) 105,00€
Neteja sala del foc (amb cuina) 50,00€
Neteja sala del foc (sense cuina) 30,00€


En tots els lloguers caldrà dipositar 100€ en concepte de fiança, que seran retornats un cop comprovat que les sales es deixen en un estat correcte.

Les tarifes a aplicar a la Sala Gran s'incrementaran en 20€ per dia, en cas que es sol·liciti la calefacció.

Als preus indicats a l'ordenança caldrà aplicar-hi l'IVA vigent.

 

 

Menu