Noticies

11/03/2024 Subvencions
En data 20 de juny de 2023 la Diputació de Tarragona va concedir un ajut a l'Ajuntament de Barberà de la Conca en la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular. Exercici 2023, consistents en: Concepte: Festa del Trepat i Cicle de Teatre...
01/02/2024 Subvencions
En data 14 de febrer de 2023, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 36.500,00€; dins el Pla d'Acció Municipal (PAM) - programa de despeses corrents de l'exercici 2023.
29/01/2024 Subvencions
En data 20 de juny de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va resoldre concedir una subvenció de protecció de la salut pública per al contral sanitari de l'aigua de consum humà i de l'aigua de les piscines municipals per a l'exercici 2023. Amb el següent detall: Concepte: Aigua 2023...
23/01/2024 Subvencions
En data 20 de juny de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha resolt concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca subenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Amb els següents termes:...
15/12/2023 Subvencions
En data 3 d'octubre de 2023 la Diputació de Tarragona ha resolt concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca els ajuts que es diran, en relació a la convocatòria de subvencions per l'actuació de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència...
19/07/2023 Subvencions
En data 18 d'octubre de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca el següent ajut, subvenció nominativa per a l'enderroc complet d'habitatges afectats pel moviment del subsòl coneguts com l'esquerda . Amb els següents condicionants: Fase...
19/07/2023 Subvencions
En acord de 20 de juny de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit el següent ajut a l'Ajuntament de Barberà en la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel...
19/07/2023 Subvencions
En acord de 20 de juny de 2023 la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà el següent ajut, dins la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats...
19/07/2023 Subvencions
En l'acord de 20 de juny de 2023 la Diputació de Tarragona ha concedit la següent subvenció a l'Ajuntament de Barberà de la Conca, dins la convocatòria per la concessió de les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva...
19/07/2023 Subvencions
El 13 de desembre de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà, el següent ajut, en la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. C I) Adquisició servidor, armari, NAS...

Pàgines

Menu