Noticies

19/07/2023 Subvencions
En data 18 d'octubre de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca el següent ajut, subvenció nominativa per a l'enderroc complet d'habitatges afectats pel moviment del subsòl coneguts com l'esquerda . Amb els següents condicionants: Fase...
19/07/2023 Subvencions
En acord de 20 de juny de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit el següent ajut a l'Ajuntament de Barberà en la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel...
19/07/2023 Subvencions
En acord de 20 de juny de 2023 la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà el següent ajut, dins la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats...
19/07/2023 Subvencions
En l'acord de 20 de juny de 2023 la Diputació de Tarragona ha concedit la següent subvenció a l'Ajuntament de Barberà de la Conca, dins la convocatòria per la concessió de les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva...
19/07/2023 Subvencions
El 13 de desembre de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà, el següent ajut, en la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. C I) Adquisició servidor, armari, NAS...
19/07/2023 Subvencions
En data 4 d'octubre de 2023 la Diputació de Tarragona ha resolt concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca els ajuts que es diran, en relació a la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, exercici 2022. Línia 4 - Residus:...
10/05/2023 Subvencions
En data 20 de setembre de 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca els següents ajuts de Salut Pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables: Línia 1 - 1.2 Piscines: 7.817,48€. Aquesta actuació, ha cobert bona part de la contractació del...
17/04/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona en la convocatòria Actuacions Integrals al Territori i Cooperació Servi d'Assistència Municipal PAM 2019 ha concedit un ajut de 13.000€ per l'enderroc de dos edificis al voltant del castell.
07/02/2023 Subvencions
En data 20 de setembre de 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca els següents ajuts de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables: Línia 1- 1.2 Piscines: 7.817,48€ Línia 1- 1.3 Agent cívic: 3.719,42€ Línia 2- Salut: 6.649,37€
07/02/2023 Subvencions
En data 15 de febrer de 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 36.500,00€, dins el Pla d'Acció Municipal programa de despeses corrents de l'exercici 2022.

Pàgines

Menu