Subvenció de la Diputació de Tarragona

19/07/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 

En l'acord de 20 de juny de 2023 la Diputació de Tarragona ha concedit la següent subvenció a l'Ajuntament de Barberà de la Conca, dins la convocatòria per la concessió de les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva per l'exercici, 2023.

Línia 2 socorrisme piscina: Contractació d'empresa de socorrisme
Pressupost elegible: 10.841,60€
% concedit: 77,88%
Import concedit: 8.443,00€

Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals
Pressupost elegible: 1.100,50€
% concedit: 80,21%
Import concedit: 882,69€

Menu