Subvenció de la Diputació de Tarragona

29/01/2024 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 20 de juny de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va resoldre concedir una subvenció de protecció de la salut pública per al contral sanitari de l'aigua de consum humà i de l'aigua de les piscines municipals per a l'exercici 2023. Amb el següent detall:

Concepte: Aigua 2023
Pressupost elegible: 8.666,13€
% concedit: 95%
Import concedit: 8.232,82€

Adjuntem reportatge fotogràfic que fan esment a les actuacions subvencionades:

Menu