Subvenció de la Diputació de Tarragona

23/01/2024 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 20 de juny de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha resolt concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca subenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Amb els següents termes:

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines
Pressupost elegible: 10.841,60€
% concedit: 77,88%
Import concedit: 8.443,00€

Fotos: 
1 - Un dels dies més enfeinats del socorrista 
2 - Nens que han après a nedar enguany gràcies al servei de socorrisme 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

 

Menu