Subvenció de la Diputació de Tarragona

10/05/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 20 de setembre de 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca els següents ajuts de Salut Pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables:

Línia 1 - 1.2 Piscines: 7.817,48€. Aquesta actuació, ha cobert bona part de la contractació del servei de socorrisme i salvament contractat a l'empresa H2O Socorristes.

Línia 1 - 1-3 Agent cívic: 3.719,42€. Aquesta actuació ha finançat la figura de l'agent cívic a la piscina, en el nostre cas ha estat el Víctor R. que s'ha encarregat de vetllar pel accessos i fer complir les mesures preventives als usuaris de la piscina municipal.

Línia 2 - Salut: 6.649,37€. Les línies de protecció de la salut per les que aquest Ajuntament ha rebut subvenció són:

Tipus 2.1: Aigua de consum humà. S'han cobert les despeses de les analítiques d'aigua anuals i l'adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l'aigua d'us de boca.

Tipus 2.2: Reducció d'espècies de plaga en l'àmbit en l’àmbit urbà. S’ha contractat a l’empresa Ambient Serveis, SL per reduir la proliferació de rates, paneroles i similar que afecten a la salut pública. També s’ha practicat tractament contra la processionària del pi.

Tipus 2.4: Gestió d’animals domèstics abandonats. S’ha practicat cirurgia a gat de carrer per reduir el número d’exemplars que hi ha a la via pública.

 

Menu