Subvenció de la Diputació de Tarragona

19/07/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 

En acord de 20 de juny de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit el següent ajut a l'Ajuntament de Barberà en la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2023.

Aigua 2023
Pressupost elegible: 8.666,13€
% concedit: 95%
Import concedit: 8.232,82€

Menu