Informació General

L’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) et permet fer, a través d’Internet, tramitacions oficials, consultes, o informar-te sobre la teva relació amb l'Ajuntament de Barberà de la Conca.
La Seu Electrònica és l’adreça electrònica mitjançant la qual l'Ajuntament de Barberà de la Conca difon informació i presta serveis als ciutadans, ciutadanes i empreses a través de xarxes de telecomunicacions.
La notificació electrònica és una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d’un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos.
El catàleg de tràmits és la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania, les empreses i les entitats. Catàleg de tràmits de l'Ajuntament de Barberà de la Conca.
La carpeta ciutadana permet consultar tots els teus tràmits i actuacions realitzats amb qualsevol administració així com les dades personals i l'ús que en fan les administracions públiques.
Subscriure a
Menu