Noticies

27/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca els següents Ajuts en matèria de Medi Ambient. REDUCCIÓ D'ESPÈCIES PLAGA Data d'Acord de Concessió: 24 de novembre de 2020 Òrgan: Junta de Govern Pressupost Elegible: 3.995,66€ Import Concedit: 1.690,30€ PROTECCIÓ I DEFENSA...
27/10/2020 Subvencions
En data 27 d'octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 36.500,00€ en concepte de Despeses Corrents per l'exercici 2020. Línia de subvenció Pla d'Acció Municipal.
27/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona en data 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca, un ajut de 8.168,41€ en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, per l'exercici 2020.
26/10/2020 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 17 de desembre de 2019, va concedir una subvenció de caràcter excepcional a l'Ajuntament de Barberà de la Conca de 29.324,24 € per Arranjament danys cementiri.
19/07/2020 Subvencions
Expropiació de dos edificis al voltant del castell Pressupost elegible: 26.023,71€ Import concedit: 13.108,00€ Enderroc de dos edificis al voltant del castell Pressupost elegible: 33.880,86€ Import concedit 13.000,00€ Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció Pressupost elegible: 5.000,00€...
10/07/2020 Subvencions
En data 16 de juny de 2020, la Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 7.175€, pel sosteniment del funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d'educació infantil en escoles rural per al curs 2018-2019.

Pàgines

Menu