Subvenció de la Diputació de Tarragona

02/11/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 4.592,70€ en concepte de Festa del Trepat i Nits d'Estiu al Castell.

Menu