Subvencions per a entitats, particulars, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre del municipi de Barberà de la Conca

11/11/2022

Subvencions per a entitats, particulars, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre del municipi de Barberà de la Conca

L'Ajuntament de Barberà de la Conca, INFORMA:

En data 9 de novembre de 2022, s'ha publicat al BOPT Número 2022-09664 la convocatòria de subvencions per a entitats, particulars, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre del municipi de Barberà de la Conca.

Els aspirants poden presentar les sol·licituds i justificació fins el 12/12/2022 en els models normalitzats que trobareu adjunts AQUÍ.

Menu