Subvenció de la Diputació de Tarragona

25/04/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 21 de desembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca les següents subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables, convocatòria 2021.

Concepte:

Línia 1 - 1.2 Piscina

Import Concedit: 8.310,98€

 

Concepte:

Línia 1 - 1.3 Agent Cívic

Import concedit: 3.954,22€

 

Concepte:

Línia 2 - Protecció salut pública

Import concedit: 6.801,72€

Menu