Subvenció de la Diputació de Tarragona

01/02/2024 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 14 de febrer de 2023, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 36.500,00€; dins el Pla d'Acció Municipal (PAM) - programa de despeses corrents de l'exercici 2023.

Menu