Subvenció de la Diputació de Tarragona

11/03/2024 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 En data 20 de juny de 2023 la Diputació de Tarragona va concedir un ajut a l'Ajuntament de Barberà de  la Conca en la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular. Exercici 2023, consistents en:

Concepte: Festa del Trepat i Cicle de Teatre Amateur
Pressupost Elegible: 18.901,00€
% concedit: 17.739,52€

 

 

Menu