Noticies

19/07/2020 Subvencions
Expropiació de dos edificis al voltant del castell Pressupost elegible: 26.023,71€ Import concedit: 13.108,00€ Enderroc de dos edificis al voltant del castell Pressupost elegible: 33.880,86€ Import concedit 13.000,00€ Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció Pressupost elegible: 5.000,00€...
10/07/2020 Subvencions
En data 16 de juny de 2020, la Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 7.175€, pel sosteniment del funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d'educació infantil en escoles rural per al curs 2018-2019.

Pàgines

Menu