Subvenció de la Diputació de Tarragona

01/12/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 1 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, ha concedit una subvenció de 1.284,95€ per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.

Menu