Subvenció de la Diputació de Tarragona

27/10/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 27 d'octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 36.500,00€ en concepte de Despeses Corrents per l'exercici 2020. Línia de subvenció Pla d'Acció Municipal.

Menu