Subvenció de la Diputació de Tarragona

07/02/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En data 15 de febrer de 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà de la Conca un ajut de 36.500,00€, dins el Pla d'Acció Municipal programa de despeses corrents de l'exercici 2022.
Menu