Subvenció de la Diputació de Tarragona

01/02/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió d'una subvenció de 25.000€ per la pavimentació de la pista poliesportiva de Barberà de la Conca dins el programa d' inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

Menu