El Consistori

Alcalde: Marc Rovira i Miró. 

1r. Tinent d'alcalde: Jordi Ginè March.

2a. tinent d'alcalde: Guillem Roselló Orfila.

Regidors de Festes, Obres i Urbanisme: Guillem Roselló Orfila.        

Regidora d'Ensenyament, Cultura i Turisme: Eva Ciuraneta Boyer.

Regidor d'Esports, Parcs i Jardins, Aigües i Serveis Municipals: Jordi Ginè March.

Regidor d'Agricultura i Medi Ambient: Jordi Grau Civit.

Regidora de Joventut:  Mariona Miró Gomà-Camps.

Regidora de Serveis Socials i Sanitat: Antònia Olsina Blanch.


HORARI D’ATENCIÓ DELS REGIDORS

L'atenció dels regidors serà a demanda del ciutadà, que es posarà en contacte amb l'Ajuntament per sol·licitar dia i hora.

 

Sr. Marc Rovira Miró (Alcaldia)

Per concertar visita amb l'Alcalde i els Regidors trucar a l’Ajuntament en horari d’oficina, a través de e-mail o passant per l’oficina.

Concertar Visita: ajuntament@barberadelaconca.cat

Menu