El Consistori

Alcalde: Marc Rovira i Miró. 

1r. Tinent d'alcalde: Jordi Ginè March.

2a. Tinent d'alcalde: Mariona Miró Gomà-Camps.

Regidor de Festes i Joventut: Anuar Núñez Palop.   

Regidora d'Agricultura i Medi Ambient: Gabriela Maria Torok Torok. 

Regidora d'Urbanisme i Obres Públiques: Francesc Fabregat Trenchs.

Regidora de Serveis Socials i Sanitat: Xavier Grioles Garitonandia.
.


HORARI D’ATENCIÓ DELS REGIDORS

L'atenció dels regidors serà a demanda del ciutadà, que es posarà en contacte amb l'Ajuntament per sol·licitar dia i hora.

 

Sr. Marc Rovira Miró (Alcaldia)

Per concertar visita amb l'Alcalde i els Regidors trucar a l’Ajuntament en horari d’oficina, a través de e-mail o passant per l’oficina.

Concertar Visita: ajuntament@barberadelaconca.cat

Menu