Descàrrega de sol·licituds

SOL·LICITUDS

 

Model genèric:  

Model petició llicència d'obra:

Model d'alta servei d'aigua i connexió clavegueram:

Model canvi titularitat nínxol o capella

Model d'alta al padró municipal:

 Model sol.licitud canvi domicili al padró municipal:

Model de presentació de declaració de plusvalùa:

 

TRAMITS
 

Imprès de sol·licitud de domicil·liació bancaria 

Imprès de reclamació de rebut improcedent

 

 

 

Menu